یادداشت‌های روزانه من


منزل
تماس
 

۱٢:۳٦ ‎ب.ظ جمعه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٤

 

خانه ای از شن و مه

 

ديشب بعد از مدتها هوس ديدن يک فيلم به سرم زد (کلا تو فيلم ديدن خيلی تنبلم). دلم می خواست کارخانه هيولاها را ببينم ولی هرچی گشتم پيدايش نکردم برای همين خانه ای از شن و مه را ديدم. با اينکه مدتهاست دارم سعی می کنم به خودم بقبولانم که هميشه اتفاقات و مشکلاتی که در زندگی باهاشون روبرو می شويم الزاما نبايد به تناسب کمکاريها و اشتباهات ما باشند ولی بازهم هر وقت چنين چيزی را می بينم ناراحت می شوم و سعی می کنم مقصر اصلی را پيدا کنم. اين فيلم هم نمايش چند اشتباه کوچک و نتايج خيلی بد بود. دختری که بدليل نخواندن نامه هايش اخطار عدم پرداخت ماليات را نديده و خانه پدريش را از دست می دهد. مردی که پس از مدتها شانس بهش رو کرده و می تواند خانه ای بخرد و مجبور به کار سختی که مخالف شان و شوونات خود می داند ترک کند و هيچ دليل نمی بيند بخاطر اشتباه دختر يا دارايی از چيزی که حق خود می داند بگذرد ولی نهايتا پسر خود را از دست می دهد. شايد تنها کسی که به راحتی بتوانم انگشت متهم رويش بگذارم مرد پليسی است که به خود اجازه می دهد برای کمک به دختری بی پناه به شغل و خانواده اش خيانت کند ولی حتی اين مقصر هم برای اين همه اتفاقات به تنهايی کافی و بد نيست. و يا شايد هم ايراد از سيستمی ايست که در آن به اين راحتی زندگی آدمها از دستشان خارج می شود.

نهايتا فکر کردم شايد بهتر باشد به جای اينکه دنبال متهمی برای اين همه مشکلات بگردم سعی کنم قبول کنم که هميشه نتايج اشتباهات ما با آن اشتباهات قابل مقايسه نيستند. ولی فکر می کنم چيزی که هميشه بايد متوجهش باشيم اين است که در هر شرايطی کاری وجود دارد که از بقيه کارها درستتر است. با اينکه شايد انجام دادن يا ندادن آن تغييری در کل فرآيند ايجاد نکند (شايد در برخی موارد اوضاع را بدتر هم کند) ولی شايد سالها بعد از انجام دادن آنها وجدان آسوده تری داشته باشيم البته کلا خيلی هم مطمئن نيستم. ولی می دانم که فقط با انتخاب کار درست در هر لحظه است که زندگيهايمان تغيير خواهد کرد و اگر چه نگوييم همه چيز رله و خوب خواهد بود (که دليلش اين است که زندگی برای راحت بودن بوجود نيامده) ولی نهايتا به سمت خوبی پيش خواهد رفت. شايد بهتر است که کمی بيشتر به خدا  و نظام هستی اطمينان کنيم.

 

 
 

ريحانه

 

 
ريحانهنویسندگان
ريحانه


آرشیو وبلاگ
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤

لینک دوستان
خورشيد خانوم
ساروی کيجا
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
نيلوفر و بودنش
A Weblog to Share Files
آفتاب سبز
حباب
از پشت يک سوم
ماجراهای روزانه من
يک محسن
وبلاگ فارسی
قالب وبلاگ
اخبار جهان
اخبار فاوا
تالارهاي گفتگو
خرید اینترنتی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]