یادداشت‌های روزانه من


منزل
تماس
 

٩:۱٤ ‎ب.ظ شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

حقوق دير پرداخت شده!

 

امروز شانزدهم ماه است و ما هنوز حقوق ارديبهشت را نگرفته ايم! امروز در انتهای جلسه ای که با بچه ها و رئيس بخش داشتيم اين موضوع مطرح شد و قرار شد رئيس بخش مراتب اعتراض بچه ها را به گوش رئيسان بزرگ برساند. بحث ديگری که بچه ها مطرح کردند اين بود، که رؤسای شرکت از اول ماه و چه بسا قبل از آن می دانستند که اين ماه با مشکل مالی مواجه می شوند (مثل اينکه آدم و همچنين شرکت يک شبه کم نمی آورد و اين روندی قابل پيشبينی است!) و بايد از قبل به بچه ها اعلام می کردند تا آنها بتوانند متناسب با اطلاعی که در مورد اين وضعيت دارند، حقوق ماه قبل را طوری خرج کنند که اين ماه کسر نياورند.

بعد، سر اين موضوع بحث سرگرفت که آيا گفتن اين که رؤسای شرکت هروقت قرار است کم بياورند از قبل بچه ها را در جريان قرار بدهند، به نوعی دادن اين مجوز به آنها نيست که با يک پيش اطلاع قضيه را از سر خود باز کنند و بار ديرپرداخت حقوق را به اين بهانه که ما از قبل گفته بوديم، از دوش خود بردارند؟ بچه هايی که سابقه کار بيشتری داشتند، معتقد بودند که گفتن اين موضوع به رؤسای شرکت به نوعی عقب نشينی از حق مسلممان است. نهايتا رای گيری کرديم و قرار شد اين موضوع را نگوييم.

آدم بعضی وقتها فکر می کند چقدر ممکن است مسائل پيچيده و يک جور ديگری باشند. برای من مثل روز واضح و مبرهن است که اگر قرار است دير حقوق بگيرم ترجيح می دهم که بدانم اين دير چه زمانی است. و اگر خودم هم روزی کارفرما باشم، هيچوقت فکر نمی کنم اگر روزی کارمندم چنين تقاضايی از من کرد، معنيش اين است که من خيالم راحتتر باشد و خيلی عجله ای به پرداخت به موقع حقوق نداشته باشم. ولی مثل اينکه در دنيای واقعی روابط جور ديگری تعريف می شوند.

 

 
 

ريحانه

 

 
ريحانهنویسندگان
ريحانه


آرشیو وبلاگ
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤

لینک دوستان
خورشيد خانوم
ساروی کيجا
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
نيلوفر و بودنش
A Weblog to Share Files
آفتاب سبز
حباب
از پشت يک سوم
ماجراهای روزانه من
يک محسن
وبلاگ فارسی
قالب وبلاگ
اخبار جهان
اخبار فاوا
تالارهاي گفتگو
خرید اینترنتی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]