یادداشت‌های روزانه من


منزل
تماس
 

۱٢:٢٦ ‎ق.ظ شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

سردرگمی

 

ديروز يکی از دوستانم سايتی را به من معرفی کرد که در آن ازدواج موقت را راه حل اساسی برای کاهش فساد اجتماعی و روابط نامشروع می دانست. و کلی نظرات مختلف از انديشمندان مختلف ايرانی و خارجی آورده بود که اگر چنين چيزی باب شود چقدر جلوی فحشا و فساد گرفته خواهد شد و يک عالمه حديث و آيه اندر ثواب اين عمل و ...در اين سايت از افرادی که اين تجربه را داشته اند خواسته شده تا خاطرات خود را برای اطلاع عموم به سايت بفرستند.

اول که مطالب اين سايت را خواندم کلی شاکی شدم که منظورشان چيست باز هم يک کلاه شرعی ديگر برای مسائل. خيال مردم را هم راحت می کنند که کارشان مطابق دين است و هر کی هر غلطی خواست بکند اسمش را هم بگذارد که دارد کار شرعی می کند. خوب يک کم آدمها جلوی خودشان را بگيرند نمی ميرند که. اصلا نياز آدم به اين مسئله مثل نياز به آب و هوا نيست که اگر نباشد از زندگی ساقط شوند و ...

بعد ياد صحبتی افتادم که با يکی از دوستانم داشتم. اين دوست می گفت که اگر روزی بچه دار شود، سختگيری در باب روابط جنسی برايش نخواهد کرد. و کلا داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج را نه تنها مجاز می دانست، بلکه تاييد هم می کرد. دلايلش هم بر می گشت به کارايی اين مدل برخورد در غرب و اينکه داشتن تجارب مختلف در اين زمينه و همچنين روابط گسترده با آدمها مانع از تصميمگيريهای اشتباه در ازدواج خواهد شد. و تابو بودن اين مسئله در ايران چيز خيلی بدی است و در کشورهايی که اين مسئله مجاز و تعريف شده است، عملکرد و روابط آدمها خيلی بهتر است و خيلی دلايل ديگر که الان خوب يادم نيست.

آن موقع هم حرفهای دوستم را درک نمی کردم. من در اوج اغماض و روشنفکری! در اين زمينه می توانم مجوز داشتن رابطه جنسی با ۲ يا ۳ با فرد مختلف را در طول زندگی بدهم و داشتن اين نوع ارتباط با تعداد افراد زياد را درست نمی دانم و اصولا موافق روحيات آدم هم نمی دانم (فعلا فرض بر اين است که قضيه دينيش يک جوری حل شده باشد!)

بعد که کمی بيشتر فکر کردم ديدم خوب شايد آدمها از نداشتن اين رابطه می ميرند شايد واقعا قضيه مهمی است و چون اين موضوع برای من مشکل نيست آيا حق دارم برای بقيه هم رای صادر کنم. خوب احتمالا برای کسی که در فرهنگ آمريکايی بزرگ شده داشتن اين رابطه برايش همانقدر طبيعی و لازم است که برای من نداشتنش.

بعد رسيدم به سؤال هميشگی زندگيم: عمل درست در اين زمينه کدام است؟ البته مطرح کردن اين سؤال بر می گردد به يک اعتقاد قبليم که در دنيا يک سری اصول درست مطلق وجود دارند. هرچند آدمها با توجه به شرايط محيطی، خانوادگی و زمانی ممکن است عملی برايشان طبيعی درست و موجه باشد که برای گروهی ديگر همان عمل تاييد نشده باشد، ولی اين موضوع تغييری در اين اصل که آن عمل واقعا درست يا نادرست است نمی دهد. در مقابل اين اعتقاد، نظريه ديگری وجود دارد که می گويد در دنيا هيچ عمل درست يا نادرست مطلقی وجود ندارد و اين تنها انتخاب و تصميم افراد است که عملی را درست يا نادرست بدانند. و بسته به شرايط زمان و مکان، اعمال می توانند درست يا غلط باشند. با چنين طرز تفکری جستجو برای عملی به معنای مطلق درست اصلا معنا ندارد. هر عملی که در شرايط زمانی و مکانی تاييد بيشتری کسب کرده و نرم آن جامعه و زمان شده باشد عمل درستی است و در غير اين صورت نه.

استدلالی که من در رد اين نظريه می آورم اين است که بالفرض من در خانواده و جامعه ای بزرگ شده باشم که افراد به دو گروه مازوخيستی و سايديستی تقسيم شده باشند. هر عضو از هر گروه با هر عضو از گروه ديگر به خوبی و خوشی و راحتی دارد زندگی می کند و فکر هم نمی کند اشکال و ايرادی وجود دارد. آيا می توان نتيجه گرفت که اين دو رويکرد درست و بهنجار است؟ همه ما می دانيم که اين دو رفتار رفتارهای بيمارگونه ای هستند و راحت بودن افراد آن جامعه مهر تاييدی بر دست بودن اين قضيه نيست. هر چند دليل من از نظر آدمهايی با اين اعتقاد کاملا آب دوغ خياری است ولی خوب نظر من اين است.

حال با فرض اينکه يک عمل درست مطلق مستقل از نرم و فضای اجتماع وجود داشته باشد، آيا تصور من نسبت به غلط بودن روابط جنسی در قالبی خارج از ازدواج عقيده ای است صرفا مبتنی بر جايی که در آن بزرگ شده ام، خانواده ام، دوستانم و دينی که من قبول دارم بهترين است؟ حتی دينی که من اعتقاد دارم کاملترين دين است از ديد فردی که در خانواده ای غيرمذهبی و يا با دينی ديگر بزرگ شده، تاييد نمی شود.  پس آيا تمام نظرات من پيرامون اين قضيه و موارد مشابه از فيلتری عبور کرده که شايد خودش هم مشروعيتی ندارد؟ نمی دانم.

تنها چيزی که می دانم آگاهی به انتخاب و تصميمی است که من در مورد درست بودن يا نادرست بودن اين قضيه و ساير مسائل با توجه به همه پيشينه هايم گرفته ام. و چيزی که همواره به خودم تاکيد می کنم اين است که دلايل فردی با پيشينه ای متفاوت برای خودش همانقدر موجه هستند که دلايل من برای خودم. لذا هيچگونه زير سؤال بردن و کوباندن افرادی با نظرات متفاوت را مجاز نمی دانم. در عين حال ته دلم همواره اميدی دارم که خداوند راه درستی را که به گمان من وجود دارد، به کسانی که به دنبالش هستند نشان خواهد داد.

 

 
 

ريحانه

 

 
ريحانهنویسندگان
ريحانه


آرشیو وبلاگ
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤

لینک دوستان
خورشيد خانوم
ساروی کيجا
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
نيلوفر و بودنش
A Weblog to Share Files
آفتاب سبز
حباب
از پشت يک سوم
ماجراهای روزانه من
يک محسن
وبلاگ فارسی
قالب وبلاگ
اخبار جهان
اخبار فاوا
تالارهاي گفتگو
خرید اینترنتی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]