کابوس

نیمه شب برای رفتن به دستشویی از خواب بیدار می‌شوی، در رختخواب خودت نیستی. هرچه به اطراف نگاه می‌کنی جایی را نمی‌شناسی. اینجا همان جایی نیست که دیشب در آن به خواب رفته‌ای. بلند می‌شوی، می‌فهمی که در یک خانه هستی، کدام خانه نمی‌دانی. درهای اتاق‌ها بسته‌اند و چراغ‌ها همه خاموش. نگران می‌شوی. من اینجا چکار می‌کنم. اگر یکی از راه برسد و به جرم دزدی مرا بگیرد چه می‌توانم بگویم؟ آخر من چطوری سر از اینجا در آورده‌ام. در این بین یادت می‌آید که دستشویی هم داری که با این همه استرس فشارش هم بیشتر شده. کلافه‌ای، یکی از درها را باز می‌کنی، دختری روی تخت دراز کشیده‌است. می‌ترسی و در را به سرعت می‌بندی. برای مدتی که به نظرت به ابدیت می‌ماند دوره می‌گردی بدون اینکه جرات کنی در دیگری را امتحان کنی. خدایا این کابوس کی به پایان می‌رسد؟

ناگهان صدای سرفه‌های آشنایی به گوشت می‌رسند. سرفه‌هایی که شاید اگر وقت دیگری بود یا نگران صاحبش می‌شدی که عمری است با هم زندگی کرده‌اید و یا شاید هم بخاطر اینکه از خواب بیدارت کرده‌اند شاکی شده باشی. ولی الان، هیچ صدایی به اندازه این سرفه‌ها آرامش‌بخش نیستند. در اتاقی را که صدا از آن می‌رسد را می‌زنی. بعد از چند بار در زدن، در باز می‌شود.

کابوس به انتها رسیده، الان می‌دانی که برخلاف هر شب که در خانه خودت می‌خوابی، در خانه دخترت هستی. و کل این کابوس ناشی از ضعف حافظه دوران پیری است. آنقدر احساس آرامش و شادی می‌کنی که فردا برای هرکس که ماجرا را تعریف می‌کنی حتما تهش قید می‌کنی که معجزه شد که به خیر گذشت.

*******

پیری یک زوج چیز غریبی است. یک رابطه که ۴۰-۵۰ سال در شرایط مختلف، شادی، مشکلات، غم و ... حفظ شده و تبدیل شده به یک نیاز شدید دو طرفه. شاید بتوان گفت مثل مادر و فرزند.

(ادامه دارد)

/ 0 نظر / 8 بازدید