تواضع

تلویزیون اخبار آبگیری سد سیوند را نشان می‌دهد و می‌گوید: طراحی این سد در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی، عملیات ساخت آن در زمان دولت آقای خاتمی و راه‌اندازی آن در دوره آقای احمدی نژاد انجام ‌شده است!!

اگر این سد هر سد و یا هر پروژه دیگری بود چنین تواضعی را مشاهده می‌کردید؟!

****

چرا باید نام تنها نشریه دانشجویی دانشگاه تهران (در حال راه‌اندازی) مسخ باشد؟

/ 0 نظر / 6 بازدید