پيشگيری بهتر از درمان!!

سوار تاکسی هستم، رادیو روشن است. گوینده اخبار می‌گوید «در راستای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت تاکسی‌ها، قیمت تاکسی از اول اسفند افزایش می‌یابد.»

خداییش با این طرز قانون‌‌گذاری همه چیز تحت کنترل قرار نمی‌گیرد؟

/ 3 نظر / 7 بازدید
آزیتا

ريحانه اين روزها زورت به صدا و سيما رسيده ، هی گير می دی به اخبار مختلف.

ريحانه

خوبه معنی زور رو هم فهميديم!! ؛)

آزيتا

يادداشتهای ماهانه يا سالانه ريحانه