تفاوت

نمی‌دانم شاید به قول مهرنوش برای بحث کردن با آدم‌ها باید یک حداقل تفاهم و  پیش‌زمینه مشترکی وجود داشته باشد. شاید آدم‌هایی با خواستگاه‌های فکری بسیار متفاوت هیچ وقت نتوانند بر سر مسائلی که با هم اختلاف دارند با گفتگو و صحبت به نتیجه برسند. شاید حرف زدن هیچ فایده‌ای در اینجور مسائل نداشته باشد.

نمی‌دانم.

فقط باورش برایم بسیار سخت است. هم سخت و هم درد‌آور.

/ 2 نظر / 7 بازدید
ارسلان

من با اين نظرت کاملا مخالفم . مذاکره بهترين و کامل ترين راه حله حتی اگر طرفين مذاکره و بحث از نظر خواستگاه های فکری ۱۰۰٪ با هم تفاوت داشته باشند . تنها تفاوت در مدت زمان رسيدن به نتيجه مطلوبه ٬ در بحث با کسی که از نظر خواستگاه فکری با ما اشتراک بيشتری داشته باشه خيلی زود تر به نتيجه مطلوب دوطرف ميرسيم تا در بحث با کسی که کاملا با ما تفاوت فکری و جهت فکری مخالف داره و البته در اين مورد بحث و چانه زنی خيلی طولانی تر هم ميشه اما بدون شک به نتيجه ميرسه و قطع مذاکره اشتباهه . فقط بايد يک کم انعطاف پذير باشيم و بيشتر از مواضعمون پايين بياييم و نظر ديگران رو هم به رسميت بشناسيم