ديگران

باید یاد بگیریم خیلی نگران دیگران و بخصوص کسانی که دوستشان داریم نباشیم. نه از روی بی‌خیالی و راحت کردن وجدانمان، بیشتر بخاطر اینکه باید یاد بگیرم بهشان اعتماد کنیم. هر چند مدل فکر کردن و روشی که در پیش گرفته‌اند با ما متفاوت و شاید از نظرمان اشتباه باشد.

/ 3 نظر / 5 بازدید

گل گفتی! ولی چه جوری ؟

آزيتا

بازم اين بدون نام منم!!!!!!!!

سارا.م

خيلی سخته!